Leveringsvoorwaarden

Serto Events VOF staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Bosch onder nummer 62982729.
Wanneer Serto Events u een offerte aanbiedt en u akkoord gaat, dient u een kopie van de bevestiging te ondertekenen en te retourneren. Op de bevestiging dient ten allen tijde het geoffreerde bedrag te staan vermeld.
Het door u opgegeven aantal personen kan tot 5 dagen voor aanvang van de activiteit worden gewijzigd, met een maximale afwijking van 10% naar beneden. Het aantal personen dat op dat moment doorgegeven is wordt in rekening gebracht, tenzij het aantal personen toeneemt. Bij een grotere afwijking dan 20% van het aantal opgegeven personen, kan Serto Events kosten in rekening brengen. Dit zijn kosten die voortkomen uit voorzieningen van inrichting en annuleringskosten van derden.

AANBETALINGEN

 Bij bevestiging van de offerte dient u een eerste aanbetaling te doen van 10% van het offertebedrag.
Ongeveer 3 weken voor aanvang van de activiteit dient u een 2e aanbetaling te doen van 50% van het gehele offertebedrag.

AFREKENING

Het restbedrag (factuurbedrag minus aanbetalingen) dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op rekeningnummer IBAN NL87 RABO 0304 1535 32, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Na het verstrijken van bovengenoemde betalingstermijn ontvangt u een herinnering. Na het overschrijden van de betalingstermijn van de 1e herinnering, zal het bedrag verhoogd worden met 1% per maand, berekend over het uitstaande bedrag. Bij rekeningen onder de € 50,00 wordt € 3,00 administratiekosten in rekening gebracht.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Bij annuleringen van een bevestigde activiteit zullen wij annuleringskosten in rekening brengen:

Annulering vanaf bevestiging, 10% van het offertebedrag
Annulering binnen 3 maanden voor aanvang van de activiteit, 20% van het offertebedrag
Annulering binnen 2 maanden voor aanvang van de activiteit, 35% van het offertebedrag
Annulering binnen 1 maand voor aanvang van de activiteit, 65% van het offertebedrag
Annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de activiteit, 85% van het offertebedrag
Annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de activiteit, 100% van het offertebedrag

ANNULERINGSVERZEKERING

In geval van annulering komt u, vooral bij overmacht, wellicht voor de nodige kosten te staan. Daarom geven wij u het advies om deze activiteit te verzekeren, zodat u een dekking heeft van uw financiële risico, dus ook van uw aanbetaling.

PRIJSVERMELDINGEN

Alle prijzen vermeld in de brochures en in de offertes zijn inclusief BTW en inclusief bediening, tenzij anders vermeld (dit is het geval bij business-to-business leveringen). Serto Events VOF behoudt het recht om prijzen en productsamenstellingen te wijzigen. Alle offertes, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend.